Sanne Witkamp

Helder inzicht.

 

De snelste weg naar verbinding.

Cultuur bestaat altijd tússen mensen. Ook binnen organisaties. Mensen zijn voortdurend in beweging en veroorzaken zelf verandering. Elke verandering heeft impact.

 

Cultuur is een tijdelijke landingsplaats temidden van veranderingen en systemen. De normen, patronen en de ongeschreven regels die daarbij horen, geven waardevolle informatie over de huidige stand van zaken. Ook over de betekenis die mensen en teams gezamenlijk aan zaken en gebeurtenissen geven. 

 

Het ontleden en begrijpen van context en cultuur is nodig om in beweging te komen, te groeien, of te veranderen. 

ANTROPOLOOG IN BUSINESS

Echt wezenlijk inzicht krijgen in het functioneren en de huidige cultuur van de organisatie, klantrelaties en teams? Dat kan. ​

Vanuit mijn antropologische achtergrond en jarenlange commerciële ervaring als business consultant en merkstrateeg, bekijk ik het hele speelveld. Jouw speelveld. De bedrijfscultuur, de normen en waarden van handelen, de rituelen van verkoop, de relaties tussen mensen en hun patronen.

Pas als je weet waaróm mensen zich gedragen zoals ze zich gedragen en projecten steeds een zeker verloop hebben, kun je veranderingen aanbrengen.

 

Veranderingen in transitie naar een nieuw systeem waarbinnen relaties opbloeien en samenwerkingen verbeteren.

 

Een hernieuwde koers, met nieuwe structuren en processen. En passend leiderschap. Dan ontstaat er vanzelf een nieuwe cultuur.

Een voedingsbodem voor succes.

Gedragen door mensen. 

 

HOE KAN ik HELPEN?

Cultuur op de werkvloer

Wij mensen volgen patronen. Dat doen we zeker als we een gemeenschappelijk doel proberen na te streven. In een team of bedrijf bijvoorbeeld. 

 

De cultuur bepaalt de ongeschreven regels, normen en tradities die leidend zijn bij het al dan niet slagen van verandertrajecten.  Veranderingen die ontstaan door reorganisaties, innovaties, door de introductie van nieuwe teamleden of werkprocessen.

 

Alle veranderingen hebben impact. Op de betrokken mensen, maar ook op de cultuur. Vertrouwen en draagvlak zijn noodzakelijk voor het laten slagen van een transitie.  

 

Ik breng de belangrijkste, meest relevante pijlers in kaart. Zo krijg je snel en goed inzicht in de situatie en de cultuur die de basis vormt. Of het doel nu is om een proces te optimaliseren of de samenwerking tussen partijen te verbeteren. Ik bied je duiding, inzicht en een oplossingsgericht antwoord op basis van research. 

Coaching Voor leiders

Ik coach mensen die met mensen werken. 

Verandermanagers, teamleiders, directeuren en andere koplopers help ik graag verder. Ook voor zelfstandige consultants ben ik beschikbaar als sparring partner.

 

Ik werk oplossings- en doelgericht voor mensen die worstelen met thema's zoals: positionering, leiderschap, verandering, zelfverwezenlijking, persoonlijke effectiviteit en samenwerken.  

hulp bij verandering

Bedrijven bestaan uit mensen. In organisaties en subgroepen vervullen we functies, hebben we taken en werken we doel- of resultaatgericht. Samenwerken is niet makkelijk. Je moet elkaar begrijpen, verschillende drijfveren kunnen combineren en hetzelfde doel voor ogen hebben. Omdat we zo verschillend zijn is dat lastig. Zeker als de verbindingen beschadigd zijn, onder druk staan of het doel mistig is. 

Inzicht en begrip zijn nodig om groepen draaiend te houden. Leiding is nodig om in beweging te blijven. Vertrouwen is essentieel om te kunnen groeien.  

Als business consultant heb ik jarenlange ervaring met het begeleiden van organisaties bij verandering. Verandering in het aanbod en de merkbeleving. Verandering in teams en werkwijzen. Verandering in cultuur na overnames en fusies. Verandering door innovatie. Verandering door succes en groei.  

 

Het begeleiden van verandering vanuit antropologisch perspectief is van enorme waarde voor bedrijven. Het combineren van 'universele inzichten' in menselijk gedrag met de business strategie maakt verandering duurzaam en werkbaar.

 

Ik help je graag bij het inzetten van succesvolle interventies die resoneren bij de groep én passen bij het beoogde resultaat. Voor effectief veranderen, in stappen die passen bij het ritme van het collectief. Of het nu gaat om het ontwerpen van rituelen, het (terug)vinden van de bedoeling of het begeleiden van een kampvuurgesprek waarbij de échte dialoog gevoerd kan worden - ik laat je graag alle mogelijkheden zien.