top of page
Cultuuronderzoek

Enlightenment is when a wave realizes it is the ocean. Thich nath hanh

Een mens komt nooit alleen. Mensen hebben elkaar nodig. Voor veiligheid en om doelen te bereiken. We moeten met elkaar samenwerken om succesvol te zijn. 

 

Mensen leven in groepen, netwerken en systemen. Daarin vervullen wij rollen. Hoe beter wij snappen hoe we in elkaar zitten en hoe groepen functioneren – hoe meer verbinding en vertrouwen er ontstaat. Dan ontstaat er ruimte om het werkelijke potentieel van personen én de groep te benutten.

ANTROPOLOOG IN BUSINESS

Ik combineer mijn antropologische kijk op de mensheid met een rijk palet van kennis en ervaring, opgedaan in het bedrijfsleven en daarbuiten. Deze perspectieven deel ik graag met iedereen. Om mensen te inspireren, een dieper en breder inzicht te geven – te laten zien dat het complexe ook simpel is. Het buiten-gewone te onderscheiden van het gewone. 

Echt wezenlijk inzicht krijgen in het functioneren en de huidige cultuur van de organisatie, leiderschap en teams? 

Dat kan. ​

Vanuit mijn antropologische achtergrond en jarenlange commerciële ervaring als business consultant en merkstrateeg, bekijk ik het hele speelveld. Jouw speelveld. De bedrijfscultuur, de normen en waarden van handelen, de rituelen van verkoop, de relaties tussen mensen en hun patronen.

 

Pas als je weet waaróm mensen zich gedragen zoals ze zich gedragen en projecten steeds een zeker verloop hebben, kun je veranderingen aanbrengen. 

Veranderingen in transitie naar een nieuw systeem waarbinnen relaties opbloeien en samenwerkingen verbeteren.

Een hernieuwde koers, met nieuwe structuren en processen. En passend leiderschap. Dan ontstaat er vanzelf een nieuwe cultuur. Een voedingsbodem voor succes. Gedragen door mensen. 

HOE KAN ik HELPEN?

mens & Cultuur in beeld 

De organisatiecultuur bepaalt de ongeschreven regels, normen en tradities die leidend zijn bij het al dan niet slagen van verandertrajecten. Veranderingen die ontstaan door reorganisaties, innovaties, door de introductie van nieuwe teamleden of werkprocessen. Alle veranderingen hebben impact. Op de betrokken mensen, maar ook op de cultuur. Vertrouwen en draagvlak zijn noodzakelijk voor het laten slagen van een transitie.  

 

De belangrijkste, meest relevante pijlers breng ik in kaart. Zo krijg je snel en goed inzicht in de situatie en de cultuur die de basis vormt. Of het doel nu is om een proces te optimaliseren of de samenwerking tussen partijen te verbeteren.

 

Ik bied je duiding, inzicht en een oplossingsgericht antwoord op basis van research. Zodat je de stappen kunt zetten die passen bij de onderstroom.

hulp bij verandering

Bedrijven bestaan uit mensen. In organisaties en subgroepen vervullen we functies, hebben we taken en werken we doel- of resultaatgericht. Samenwerken is niet makkelijk. Je moet elkaar begrijpen, verschillende drijfveren kunnen combineren en hetzelfde doel voor ogen hebben. Omdat we zo verschillend zijn is dat lastig. Zeker als de verbindingen beschadigd zijn, onder druk staan of het doel mistig is. 

Voor effectief veranderen, in stappen die passen bij het ritme van het collectief. Of het nu gaat om het ontwerpen van rituelen, het (terug)vinden van de bedoeling of het begeleiden van een kampvuurgesprek waarbij de échte dialoog gevoerd kan worden - ik laat je graag alle mogelijkheden zien.  

Contact
bottom of page